Плъзгащи Системи

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИВъпреки огромните площи, които могат да заемат, тези изделия се характеризират с изключителна лекота при експлоатация. Без усилие може да се отваря частично или цялостно плъзгащата му част.

С предварително обмислени пластмасови многокамерни профили със строителна дълбочина от 40мм и високостойностни изолиращи стъкла Corona CT 70 HS постига изключителни топлоизолационни качества . Прагът за вратата е така конструиран, че има термично прекъсване между виншното и вътрешното пространство. Така се предодвратяват студените зони на пода пред прозоречната система.

“Premidoor”системата е една много практична разработка на плъзгаща система тип “Hebe schiebe”. Именно плъзгането с повдигане е специфичното нещо, което прави този тип плъзгане да бъде с перфектни изолационни качества. Характеризираща се с изключителна конструктивна устойчивост, без да е груба и масивна, тази система дава възможност за изработка на крила с широчина до 3мм и височина на 2.50 м на едно крило.

“Premi Line” е система, която позволява 1,2,3 или 4 крила да се плъзгат, когато е необходимо за пространствени решения в различни помещения. Могат да бъдат бели или фолирани в дървесна имитация профили. Има също възможност за използване на реновационна каса. Изключително интересно решение с покриващ целия вертикал профил, който се използва за мсивна дръжка, подходяща за всички човешки ръстове.

Пластмасовите врати с плъзгане откриват съвсем нови перспективи за атрактивното пространствено оформление. Те дават възможност за елегантна, светла архитектура на най високо техническо ниво. С тях могат да се затворят и по големи отвори без да се отнема от изгледа навън. С плъзгащите системи на Schuco имате избор: врата с повдигане и плъгазне или двуплоскостно отваряне и паралелно плъзгащо се изнасяне, според строителните дадености, архитектурните желания и нужди. Различните системи предлагат и естетична външност и функционална надежност.

Други Решения

ДРУГИ РЕШЕНИЯКакто за прозорците, така и за вратите, можем да предложим всички „по-разчупени“ и нестандартни решения-сводевсти или кръгли изделия, с отваряне тип „хармоника“ или тип „фолксваген“ , при които се получава 50 или 100%-ва отваряемост на светлия отвор, така че помещението моце да се слива с друго съседно или част от открито простраснтво. Интересно решение за панорамни прозорци е типа отваряне по средна ос.

Top